Morse koden

Denne kode er lavet af Samuel Morse til brug for Telegraf tjensten.
Hvert tegn er oversat til en kombination af . (prik/-ker) og - (streg/-er).

E T
I A N M
S U R W D K G O
H V F * L Æ P J B X C Y Z Q Ø CH

Forklaring:
Prikker Streger

a .- b -... c -.-. d -.. e . f ..-. g --. h ....
i .. j .--- k -.- l .-.. m -- n -. o --- p .--.
q --.- r .-. s ... t - u ..- v ...- w .-- x -..-
y -.-- z --.. æ .-.- ø ---. å .--.-
               
1 .---- 2 ..--- 3 ...-- 4 ....- 5 ..... 6 -.... 7 --... 8 ---..
9 ----. 0 -----
special tegn:
.
......
,
.-.-.-
?
..--..
!
--..--
-
-....-
@
...-.-
#
........
:
---...

f.eks. "...././.---//" skal oversættes til "Hej"

Man har også mulighed for at få præsenteret koden som andet end prikker og streger, nemlig som tal (prikker = ulige, streger = lige) eller bogstaver (prikker = vokaler, streger = konsonanter).