Kode-
   oversætteren

  Hvad bliver
   oversat?

  Hjælp til
   koderne

Hvad bliver oversat?

A-K, Alfa-nr, Kinesisk Tekst, Morse og Spejd koderne
Bogstaver abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Tal(*/**) 1234567890
Specialtegn(**) .,?:-!@
* Alfa-nr koden prefixer talene med et '_' (underscore).
** Det er faktisk kun Morse og Kinesisk Tekst, der kan oversætte specialtegn og tal, resten af koderne oversætter dem ikke, men kan vise dem.

Blindskrift, Frimurerkoden, Kodekassen og Semafore
Bogstaver abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
Tal(*) 1234567890
Specialtegn
* De koder, der ikke direkte understøtter tal, bliver tallet oversat til ord (F.eks. 1 = en).

Runer
Bogstaver abcdefghijklmnoprstuyæøå
Tal(*) 1234567890
Specialtegn
* Tal bliver oversat til ord (F.eks. 1 = en). 'Syv' vil bliver skrevet som 'Syu', da 'v' ikke findes som bogstav.Kodeoversætteren offline ??
Du kan også hente denne version af kodeoversætteren hjem til din egen computer, så du også kan bruge den, når du ikke er koblet på internettet, ved at trykke her

© 2002, Frank Jensen & Steven Mountfield.

 
Denne side er en del af Spejderbyen.dk. © Spejderbyen.dk 2002